Uitbreiding aantal cellen met 8.000

Het kabinet wil het aantal cellen tussen 2005 en 2008 uitbreiden met 8.000 plaatsen. De 2.600 extra cellen van vorig jaar zijn onvoldoende om de groei van de instroom op te vangen. Het openbaar ministerie moet in 2006 40.000 extra zaken aanbrengen bij de rechtbanken. Vorig jaar bracht het openbaar ministerie al 18.000 zaken meer aan dan het jaar daarvoor. Rechtbanken en gerechtshoven moeten verder efficiënter werken door betere, landelijke verdeling van zaken.