Terrorisme is nu topprioriteit

Bestrijding van terrorisme heeft de hoogste prioriteit. In één adem voegt het kabinet daar echter aan toe dat ook non-proliferatie, conflictpreventie en crisisbeheersing van het grootste belang worden geacht. De omvorming naar een kleinere maar kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht wordt voortgezet. Tegelijk wil het kabinet de inzetbaarheid van de krijgsmacht voor operaties in crisissituaties vergroten. Duurzame armoedebestrijding blijft de voornaamste doelstelling van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.