Rijk actiever bij inrichting ruimte

Minister Dekker (VROM) gaat samen met provincies de effecten volgen van het nieuwe ruimtelijke beleid. Hiermee komt zij de Tweede Kamer tegemoet.

Dekker heeft hierover onlangs afspraken gemaakt met de provincies. De minister zal dit plan op prinsjesdag toelichten.

Het kabinet wil de inrichting van Nederland grotendeels overlaten aan provincies, gemeenten en projectontwikkelaars. Deze decentralisatie stuit in de Tweede Kamer op weerstand van de oppositie en van regeringspartij VVD. Die vreest dat provincies en gemeenten hun nieuwe rol als `regisseur' van de ruimte niet kunnen waarmaken.

Minister Dekker houdt haar nieuwe beleidslijn overeind, maar trekt de teugels wel wat strakker aan. De provincies gaan voortaan rapporteren of provincies en gemeenten voldoende woningen bouwen én groen aanleggen binnen de stad, zich houden aan de doelstellingen van de twintig nieuwe nationale landschappen, en de `verrommeling' van het landschap tegengaan, zo bevestigt directeur Jan Ploeger van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De afspraak voorziet niet in sancties, die zouden later nog kunnen volgen.

De gezamenlijke toetsing houdt niet alleen in het volgen van provincies en gemeenten, maar is ook bedoeld om het rijk te houden aan eigen financiële beloften. Provincies en gemeenten moeten ook voldoen aan de `basiskwaliteit' die het rijk aan ruimtelijke plannen stelt. Dit houdt in dat zij normen op het gebied van milieu en veiligheid moeten naleven.

IPO-directeur Ploeger vindt dat Kamerleden zich niet moeten willen bemoeien met ruimtelijke plannen in een specifiek gebied. ,,Dan moeten ze maar Statenlid of gemeenteraadslid worden.''

    • Arjen Schreuder