Praat juist wel over de theologie van de islam

Na 11 september 2001 zijn de verhoudingen tussen het Westen en de islamitische wereld heel snel achteruitgegaan. Ook in ons land is het onbegrip tussen autochtonen en de moslimbevolking gegroeid. Echter, voor 11 september 2001 was er geen enkele verhouding tussen het Westen en de islamitische wereld (alleen ontkenning). En in Nederland is sinds 11september eindelijk een discussie ontstaan wat de moslimwereld is en waarom er moslimterroristen zijn. Onbegrijpelijk daarom dat Maurits Berger niet over de theologie van de islam wil praten (Opinie & Debat, 11 september).

Als ik zie wat de laatste 20 jaar in Indonesië in de Pesantren heeft plaatsgevonden, concludeer ik dat de gematigde moslim onvoldoende in staat is tegengewicht te bieden aan de extremist. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat hij zijn gevoelens van de civil society of het universalisme niet kan vertalen naar wat in de koran staat. Een noodzakelijk proces waarmee trouwens ook de christelijke kerken de laatste honderd jaar zijn geconfronteerd.

Nu lijkt het nog steeds te veel of de universalistische moslim een slecht volger is van zijn geloof. In mijn ervaring vindt hij dat vaak zelf ook. Ik denk daarom dat we wel degelijk de confrontatie aan moeten om de universalistische moslim een kans te geven, dat die houding beter is dan te doen alsof er geen probleem is. Confrontatie resulteert in discussie en contact en uiteindelijk in begrip, is mijn ervaring.

    • Ad V.D. Eelaart