Oud-politici: bezuinigen op kunst `bizar'

In een vertrouwelijke brief aan premier Balkenende hebben oud-politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gevraagd de kunstsector bij de bezuinigingen te sparen.

De ondertekenaars zijn ,,buitengewoon ongerust over de schade die toegebracht gaat worden aan de kwaliteit van het vaderlandse kunstleven'', indien de voorgenomen bezuiniging van 19 miljoen euro (5 procent van het budget van 350 miljoen) wordt uitgevoerd. De brief, die vanmorgen in de Volkskrant stond, is een initiatief van oud-minister van defensie en voormalig D66-leider Hans van Mierlo. Tot de ondertekenaars horen onder anderen oud-premier Wim Kok, oud-minister van Cultuur en voorzitter van het Algemeen Verbond Bouw Bedrijf Elco Brinkman, SER-voorzitter Herman Wijffels, collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam Sijbolt Noorda en de topmannen van ABN Amro en ING Rijkman Groenink en Alexander Rinnooy Kan.

In de brief, die voor de zomervakantie is verstuurd, wijzen zij erop dat een bedrag van 19 miljoen euro op het beperkte kunstbudget ,,een enorme inbreuk'' is, ,,terwijl het op andere miljardenbegrotingen een druppel zou zijn op de gloeiende plaat''. Ze willen dat de premier zich nog eens afvraagt of de bezuiniging ,,maatschappelijk gewenst en effectief is.'' De briefschijvers noemen het ,,bizar'' dat groepen die worden geprezen om hun prestaties ,,tegelijkertijd een bezuiniging krijgen opgelegd, waardoor het uitgesloten wordt dat ze een volgende keer tot eenzelfde prestatie in staat zullen zijn.''

Sijbolt Noorda, tevens voorzitter van het Holland Festival en het Filmmuseum, zei vanmorgen zich vooral zorgen te maken over het gemak waarmee de cultuursector wordt aangepakt, ,,niet alleen landelijk, ook lokaal.'' ,,De gevolgen zijn echt veel groter dan door kabinetsogen wordt gezien. Daar wilden wij op wijzen.'' Hij noemt het huidige beleid, waarbij over alle sectoren de kaasschaaf gaat, ,,een veeg teken en een blijk van de overeconomisering van de samenleving waarin alles op heel korte termijn geregeld moet. Wij hopen dat bij de behandeling van de kunstbegroting Kamerleden een inhoudelijke discussie aangaan.''

Begin september heeft Van Mierlo antwoord gehad van Balkenende. Volgens zijn woordvoerder schrijft hij dat hij ,,de gesignaleerde risico's serieus neemt'' en dat er ook nieuwe impulsen aan de kunstsector worden gegeven. Toezeggingen doet de premier niet.