No-claimregeling in het ziekenfonds

Om de stijgende kosten van de zorg in te dammen, wordt het zorgstelsel hervormd. De vraag naar zorg wordt bepalender dan het aanbod. Zo voert het kabinet op 1 januari 2005 een eigen-risicoregeling in, die de vorm krijgt van een no-claimregeling. Wie in een jaar minder dan 250 euro aan ziektekosten maakt, krijgt het verschil tussen de 250 euro en het de gemaakte kosten terug. Het kabinet schrapt ook de vergoeding voor enkele medisch niet-noodzakelijke behandelingen uit het ziekenfondspakket.