Kroes `handelde mogelijk laakbaar'

Europarlementariër Paul van Buitenen heeft de Nederlandse regering een brief geschreven met gegevens over kandidaat-eurocommissaris Neelie Kroes die volgens hem ,,wijzen in de richting van mogelijk laakbaar handelen van mevrouw Kroes in het verleden''. Van Buitenen vraagt de regering om met Kroes te overleggen over de ,,aantijgingen''.

In de brief noemt Van Buitenen achttien deels oude, deels nieuwe zaken waarin Kroes genoemd wordt, zowel zakelijk als privé. De gegevens staan in een bijlage bij de brief die op 7 september is verstuurd. Kroes kreeg van Van Buitenen een afschrift. Een kopie van de brief en de bijlage is in bezit is van deze krant.

In zijn brief schrijft Van Buitenen dat ,,de genoemde gegevens niet bewezen zijn''. Ook hebben zij ,,in het verleden niet tot een strafrechtelijke veroordeling geleid''. ,,Toch geeft de ernst, de veelheid en de diversiteit van de aantijgingen, mede gelet op de aard van de bronnen die deze gegevens verstrekt hebben, een zo verontrustend beeld, dat hierbij wel eens sprake zou kunnen zijn van een mogelijk fundamenteel gebrek aan noodzakelijke integriteit voor een dergelijke belangrijke functie.''

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er gewerkt aan een antwoord op de brief van Van Buitenen. Kroes zegt in een reactie ,,begrepen'' te hebben dat de regering ,,ook na kennisname van de brief van Van Buitenen [...] geen aanleiding ziet te twijfelen aan mijn geschiktheid om te functioneren in de Commissie, en mijn kandidaatstelling onverminderd steunt.''

In de bijlage wordt onder meer een rekening in Zwitserland genoemd waarop Kroes buiten medeweten van de Nederlandse fiscus gelden zou hebben gestort. Van Buitenen noemt ook de zakelijke relatie van Kroes met een vastgoedhandelaar die enige dagen in hechtenis zat in het onderzoek naar de moord op vastgoedmagnaat Endstra. Kroes hield kantoor in een pand van de vastgoedhandelaar.

Kroes bestrijdt dat zij geld van een commissariaat zou hebben laten overmaken naar een Zwitserse rekening. De vergoeding is volgens haar gestort op een Nederlandse rekening ,,die volledig onder toezicht van de Nederlandse fiscus valt''. Ten aanzien van haar zakelijke relatie met de vastgoedhandelaar zegt Kroes dat zij in 2001 gebruik mocht maken van zijn ,,kantoorfaciliteiten''. ,,Mijn persoonlijk secretaresse heeft daar aan het begin van 2001 enkele maanden gebruik van gemaakt. (..) Daarna heb ik nog incidenteel van het aanbod gebruik gemaakt om gasten te ontvangen.''

De Nederlandse regering heeft geen integriteitsonderzoek gedaan, voorafgaand aan de voordracht van Kroes. De Rijksvoorlichtingsdienst: ,,Die procedure bestaat niet. Dat is een zaak voor de Europese Commissie en het Europees Parlement.'' Bewindspersonen in Nederland worden wel gescreend. De Europese Commissie zelf doet geen integriteitsonderzoek bij de kandidaten die zijn voorgedragen. Kroes wordt wel nog gehoord door het Europees Parlement, de reden waarom Van Buitenen nu informatie verzamelt.

Volgens Kroes is zij in gesprekken met premier Balkenende en de nieuwe Commissievoorzitter Barroso ,,uitgebreid tegen het licht gehouden''. Daarbij zijn, aldus Kroes, ,,geen beletselen geconstateerd.''