Hoezo tering naar de nering voor AOW'ers?

Flip De Kam betoogt in zijn column van zaterdag 11 september dat mensen zouden stoppen met sparen als de AOW inkomensafhankelijk wordt. Deze, niet met onderzoeken onderbouwde stelling, is niet verdedigbaar. Een inkomensafhankelijke AOW houdt in dat de AOW wordt vervangen door een verlengde Bijstandswet. Juist uit de praktijk van deze wet blijkt dat maar weinig mensen hun spaargedrag aanpassen aan de theoretische mogelijkheid om van een bijstandsuitkering te kunnen profiteren. Daarmee vervalt dus de basis onder zijn verhaal en zijn we terug bij de kernvraag: is het juist dat de overheid iedereen vanaf 65 jaar een onvoorwaardelijke uitkering verstrekt?

In 1957 bij het begin van de AOW was die beslissing verdedigbaar, maar nu, vijftig jaar later, is die opvatting onhoudbaar. De slotopmerking van Flip de Kam dat AOW'ers dus de tering maar naar de nering moeten zetten, is hautain.

    • G.J. Doorneweerd