Heffing MKB op energie fors omhoog

De energiebelasting voor het midden- en kleinbedrijf zal volgend jaar fors worden verhoogd. Dat is nodig om de verlaging van de vennootschapsbelasting (van 34,5 procent nu naar 31,5 procent) te betalen.

Dat blijkt uit een laatste conceptversie van het Belastingplan 2005, dat aanstaande dinsdag op prinsjesdag aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Het stuk is in het bezit van deze krant. In totaal worden de lasten volgend jaar met 117 miljoen euro verhoogd, zo blijkt uit het plan.

Het merendeel van de fiscale maatregelen voor 2005 is gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat. Daarvoor wordt 1,2 miljard euro uitgetrokken. Voor kleine ondernemers wordt de zogenoemde zelfstandigenaftrek verhoogd van 6.585 euro nu naar 9.258 euro in 2005, hetgeen in totaal 400 miljoen euro kost. De rekening voor het `douceurtje' komt bijna volledig bij het bedrijfsleven te liggen, onder meer door een forse verhoging van de energiebelasting met 631 miljoen. Ook het schrappen van het grijze kenteken (680 miljoen) levert geld op, maar het vervoer van gehandicapten wordt daarbij ontzien.

Om ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen te ontzien wordt de ouderenkorting op jaarbasis per saldo met 65 euro verhoogd. Dat kost de staat 74 miljoen euro. Voor minima met kinderen wordt de aanvullende kinderkorting per saldo verhoogd met 101 euro, hetgeen de staat 28 miljoen euro kost. De definitieve koopkrachtplaatjes zijn nog niet uitgelekt.

Verder worden de pc-privé regeling (234 miljoen euro) en het dubbel spaarloon (70 miljoen euro) afgeschaft. De eerder geplande verhoging van de AWBZ-premie met 0,3 procentpunt komt weer te vervallen. In plaats daarvan verhoogt het kabinet het belastingtarief in de eerste en tweede schijf. Om het ,,koopkrachtbeeld'' te repareren wordt verder het tarief in de tweede schijf verhoogd met 0,6 procentpunt tot 40,65 procent.

De accijns op zogenoemde `witte tabak' (merkloze sigaretten en shag) wordt ook verhoogd. Een wit pakje sigaretten zal volgend jaar 3,05 euro kosten en een wit pakje shag 3,30 euro. De maatregel levert 14 miljoen euro op.