Fries Museum

In het bericht B en W positief over plan Fries Museum (15 september, pagina 9) staat dat een nieuw Fries Museum uit overheidssubsidies 51 miljoen euro tegemoet wordt gezien. Dit moet 19 miljoen euro zijn.