De toestand van 's Rijks financiën

In de miljoenennota geeft de minister van Financiën een overzicht van het financiële beleid van het kabinet voor het komende jaar. In de Grondwet is vastgelegd dat dit kabinetsstuk jaarlijks op de derde dinsdag in september (prinsjesdag) wordt aangeboden aan het parlement.

Miljoenennota is de korte term voor de 'Nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën'. De nota is geen wetsvoorstel en de Tweede Kamer kan de inhoud dan ook niet amenderen.

Er moet in ieder geval de volgende informatie instaan: beschouwingen over de financiële betekenis van de kabinetsplannen voor het rijk en voor andere onderdelen van de collectieve sector, beschouwingen over de betekenis van de plannen voor de economie, ramingen voor het begrotingsjaar en de vier jaren daarna, en een overzicht van financiële wijzigingen in het reeds lopende jaar.