Concurrentie in hoger onderwijs

Het kabinet streeft naar meer concurrentie tussen universiteiten en onderzoeksgroepen door de invoering, vanaf 2007, van prestatiebekostiging voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksmiddelen zullen om de zoveel tijd worden herverdeeld. Ook basis- en middelbare scholen moeten meer met elkaar concurreren. Daarom breidt de Onderwijsinspectie de informatie over de kwaliteit van scholen uit.