`Bush kreeg pessimistisch Irak-rapport'

Amerikaanse inlichtingendiensten hebben zich tegenover president Bush in een geheim rapport pessimistisch uitgelaten over de toekomstige veiligheid en stabiliteit van Irak.

In Bagdad zijn vandaag twee Amerikanen en een Brit uit een huis ontvoerd. Nieuw Zeeland trekt zijn lichtbewapende troepencontingent van 62 soldaten terug uit Irak.

De Nationale Inlichtingenraad keek deze zomer naar de politieke, economische en veiligheidssituatie in Irak en kwam tot de conclusie dat de situatie op haar best moeizaam zou blijven, zo meldde een Amerikaanse regeringsfunctionaris gisteren. In het somberste geval kan de toestand in een burgeroorlog ontaarden, aldus de 50 pagina's tellende National Intelligence Estimate waarover vandaag eveneens in The New York Times wordt bericht. De functionaris zei dat ,,het redelijk zou zijn'' het document ,,pessimistisch'' te noemen.

De Nationale Inlichtingenraad bestaat uit hoge functionarissen van inlichtingendiensten die rapporteren aan de directeur van de CIA. Hun rapport over Irak is goedgekeurd door waarnemend CIA-directeur John McLaughlin, evenals de chefs van andere inlichtingendiensten.

Terwijl het geweld in Irak escaleert verklaart de Amerikaanse regering steeds in officiële uitspraken dat er zeker problemen zijn in Irak, maar dat er vooruitgang wordt geboekt. Wel heeft president Bush deze week juist besloten 3,4 miljard dollar uit een wederopbouwfonds van 18 miljard dollar te gaan besteden aan de veiligheid van Irak. Overigens hadden Republikeinse en Democratische senatoren gisteren scherpe kritiek op het trage tempo van de wederopbouw. Tot dusverre is nog naar 6 procent van het wederopbouwfonds uitgegeven.

De ontvoerde Amerikanen en Brit werken voor het bouwbedrijf Gulf Services Company. Zij werden tegen zonsopgang uit hun woning in de relatief rijke wijk Mansour gehaald door ongeveer 10 aanvallers. De methode van ontvoering deed denken aan die van twee Italiaanse en twee Iraakse hulpwerkers die vorige week door een groep van 20 gewapende mannen uit hun kantoor in het centrum van Bagdad werden ontvoerd. Tot dan hadden de meeste ontvoeringen plaats op de onveilige wegen buiten Bagdad. De hulpwerkers worden nog steeds vermist, evenals twee Franse journalisten.

Hans van Kregten voegt hieraan toe: De 62 Nieuw-Zeelandse militairen worden dit weekeinde al terug verwacht. Daarmee komt een eind aan de toezegging aan de VN dat Nieuw Zeeland zou helpen met reconstructiewerk in Irak. Nieuw Zeeland heeft geen officiële mededelingen gedaan over de reden van het niet verlengen van het mandaat van de eenheid.

Parlementslid Ron Mark van de centrumpartij New Zealand First zei dat de troepen wegens de groeiende onveiligheid niets meer kunnen uitrichten. ,,De terugtrekking is daarom verstandig.'' De leider van de rechtse partij ACT, Rodney Hide, uitte vandaag echter felle kritiek op het besluit. ,,We zien dat Australië weigert zich door terroristen te laten intimideren. Onze regering doet precies wat de terroristen willen door de troepen terug ter trekken'', aldus Hide.

Met het sturen van een bescheiden contingent bijna een jaar geleden wilde Nieuw Zeeland een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Irak en de kloof dichten met de traditionele bondgenoten, Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In de praktijk leken de Nieuw-Zeelanders door hun nauwe samenwerking met Britse militairen, toch vooral deel uit te maken van de Amerikaans-Britse bezettingsmacht. Met die associatie ging de Nieuw-Zeelandse Laborregering zich steeds ongemakkelijker voelen.