Burgemeesters in 2006 gekozen

Het kabinet wil dat alle burgemeesters in 2006 in een keer direct gekozen worden door de bevolking. De dienstverlening van de overheid aan de burgers moet de komende jaren sterk verbeteren. Zo moet in 2005 de helft van de dienstverlening van de overheid via internet plaats vinden. Het kabinet komt volgend voorjaar met een analyse van overheidstaken die kunnen worden afgestoten of beter, doelmatiger kunnen worden ingericht. Gemeenten en provincies krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid om zelf beleid te maken.