Asielprocedures sneller afgerond

Asielprocedures moeten van het kabinet efficiënter worden afgerond, van drie naar gemiddeld twee maanden. Om het aantal illegalen terug te dringen, wil het kabinet verhuurders verplichten om de verblijfsstatus van nieuwe huurders vast te stellen. De arbeidsinspectie krijgt de beschikking over een interventieteam dat illegale werknemers mag oppakken. Het kabinet verwacht volgend jaar 5.000 extra uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen.