Advies: EU moet veiligheidsbeleid grondig herzien

De landen van de Europese Unie moeten hun veiligheidsbeleid fundamenteel herzien. Dat adviseert een groep deskundigen aan Javier Solana, de coördinator van het buitenlands- en veiligheidbeleid in de EU.

De adviesgroep stelt onder andere de vorming van een European Human Security Response Force, een soort Europese ordedienst, van 15.000 man voor. Deze brigade van militairen en reddingswerkers zou ingezet moeten worden in regionale conflicten, waar ook ter wereld, en ook moeten interveniëren in situaties die de veiligheid bedreigen. De EU beschikt over een ambulante snelle reactiemacht, waarvoor de lidstaten permanent 60.000 militairen paraat houden.

Het advies is opgesteld op verzoek van Solana. Het is gisteren in Barcelona gepresenteerd op een conferentie over veiligheid in Europa.

De veiligheidsexperts stellen in hun rapport dat in de 21ste eeuw geen enkel land immuun is voor terrorisme, georganiseerde misdaad of de verspreiding van massavernietigingswapens. ,,Veiligheid is opnieuw een urgente kwestie geworden voor Europeanen, maar zij kan niet meer worden verkregen door nucleaire paraplu's op te zetten'', aldus de adviseurs.

De experts voeren aan dat de veiligheid van Europa niet los kan worden gezien van de veiligheidssituatie in de rest van de wereld. Sinds de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de interventies in Afghanistan en Irak heeft ,,een fundamentele heroverweging'' van het veiligheidsbeleid plaats waarin de nadruk minder is komen te liggen op conventionele militaire machtsmiddelen. Het is in het eigenbelang van de EU-landen om de toenemende onveiligheid een halt toe te roepen, zowel binnen als buiten de grenzen van de Unie, aldus de rapporteurs.

De adviesgroep beveelt geen oorlog tegen het terrorisme aan. Niet zo zeer de staatsveiligheid maar veeleer de veiligheid van de burgers zou hoeksteen van het Europese veiligheidsbeleid moeten zijn. Veiligheidsmissies van de EU zouden zich in de eerste plaats moeten richten op de bescherming van burgers door versterking van bestuur- en rechtssystemen en inzet van gebruikelijke machtsmiddelen.