Nl.tree stopt met internet op scholen

Internetaanbieder Nl.tree houdt vanaf 2005 op te bestaan. De aanbieder van internet aan scholen zegt niet meer te kunnen concurreren met KPN dat scholen gratis internetcontracten aanbiedt voor drie jaar. In een verklaring zegt Nl.tree dat zij al haar contracten middels een brief heeft opgezegd.

Nl.tree had van december 1999 tot 1 januari 2004 van het ministerie van Onderwijs een licentie gekregen om aan 11.000 scholen internet te verstrekken. Het bouwde op kosten van het ministerie Kennisnet, een (kabel)netwerk voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Op 31 december 2003 liep het contract af omdat het ministerie de markt wilde vrijgeven. Daarop bood KPN gratis internet via de telefoonlijn aan scholen aan.

Nl.tree heeft zich hevig verzet tegen de plannen van KPN. Het bedrijf werd aanvankelijk in het gelijk gesteld door de voorzieningenrechter, die vorig jaar oordeelde dat KPN misbruik maakte van zijn monopoliepositie. Maar dit vonnis maakte het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep ongedaan. Momenteel loopt nog een bodemprocedure tegen KPN, zegt een woordvoerder van Nl.tree, het vonnis komt midden 2005. ,,Maar dan bestaat Nl.tree niet meer.''

Begin dit jaar bracht het bedrijf het personeelsbestand al met tweederde terug tot ongeveer 40 werknemers. Voor hen is ontslag aangevraagd. Het ministerie van OCW zegt in een reactie dat het doel van Kennisnet, namelijk ,,onderwijsvernieuwing en scholen snel en goedkoop op internet brengen'' geslaagd is. ,,We hielden er altijd al rekening mee dat er andere technieken voor internet zouden komen dan de kabel. Scholen mogen nu zelf een provider kiezen.''