Meer ruimte dagbladen op mediamarkt

De Nederlandse dagbladconcerns als De Telegraaf, Wegener en PCM krijgen voortaan meer ruimte om een commercieel televisie- of radiostation volledig in handen te krijgen.

Dit heeft staatssecretaris M. van der Laan (cultuur en media) gisteren verklaard tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Dagbladpers.

Tot nu toe mochten krantenconcerns die een kwart of meer van de dagbladmarkt bezitten, geen controle uitoefenen over een commerciële omroep. Dit percentage wil de staatssecretaris verhogen naar 35 procent.

De verandering van deze zogeheten cross-media-ownership-regeling betekent dat dagbladbedrijf De Telegraaf bij uitbreiding van zijn belang in SBS Nederland (SBS6, Net5 en Veronica) de controle over deze omroep zou kunnen krijgen. De Telegraaf, die nu een belang van 27 procent heeft in SBS Nederland, wil daarover desgevraagd geen uitspraak doen.

De Telegraaf ageert al jaren tegen de huidige regeling voor cross-media-ownership. Het concern, dat naast dagbladen ook tijdschriften uitgeeft, voelt zich door de regeling ,,te beperkt'' in zijn bewegingsvrijheid. Een woordvoerder van het concern vindt dat Van der Laan met het jongste voorstel ,,de goede richting op gaat''.

De Telegraaf wil verder niet reageren op het voorstel van Van der Laan, omdat het concern eerst het binnenkort te verschijnen rapport wil afwachten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR zal aan het kabinet een advies uitbrengen over een samenhangend mediabeleid, waarin kranten, tijdschriften, radio, televisie en internet als één mediamarkt worden behandeld.

Naast het aanpassen van de regeling voor cross-media-ownership stelt Van der Laan voor dat dagbladconcerns voortaan niet meer dan 35 procent van de krantenmarkt mogen bezitten. Voorheen bestond hier geen maximum voor maar uitsluitend toetsing door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Autonome groei van dagbladen boven dit percentage blijft volgens de staatssecretaris wel mogelijk. Of dezelfde regeling moet gaan gelden voor omroepen wil Van der Laan nog bezien.

De staatssecretaris komt met de limitering van marktaandelen om misbruik van marktmacht, maar ook om mogelijk misbruik van opiniemacht te voorkomen. Nu zijn de markten voor televisie en kranten in handen van drie spelers. ,,Verdergaande eigendomsconcentratie is niet goed en wordt tegengegaan'', aldus Van der Laan.