Meer meldingen mishandeling kind

Het aantal meldingen van kindermishandeling is vorig jaar opnieuw gestegen. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) kregen in 2003 28.569 nieuwe vermoedens van mishandeling voorgelegd. Dat is een stijging van 13 procent. Dat hebben de AMK's vandaag bekendgemaakt. Onduidelijk is of het aantal kindermishandelingen toeneemt, schrijven de AMK's, of dat het toegenomen aantal meldingen is toe te schrijven aan een betere naamsbekendheid van de meldpunten. Zij vermoeden dat in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Ongeveer vijftig kinderen overlijden daardoor.