Kosten Betuwelijn: van 1 naar 5 mld

Het plan voor de bouw van een goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven naar de Duitse grens dateert uit 1989. Toenmalig minister Neelie Kroes (Verkeer en Waterstaat, VVD) nam de Betuwelijn op in haar `meerjarenplanning infrastructuur'. De kosten werden geraamd op ongeveer één miljard euro. Het idee achter een aparte spoorlijn voor goederenvervoer was dat Nederland een `distributieland' is met twee `mainports', Schiphol en Rotterdam. De Betuwelijn werd beschouwd als een noodzakelijke `achterlandverbinding' voor de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Het tracé van de Betuwelijn kreeg vorm onder CDA-minister Hanja Maij-Weggen in het kabinet Lubbers III (1989-1994). Zowel het kabinet als de Tweede Kamer honoreerden een aantal wensen van omwonenden, zoals tunnels en tunnelbakken. In 1994 waren de geraamde kosten opgelopen tot ruim 3 miljard euro. Het eerste `paarse' kabinet Kok (1994-1998) liet onderzoeken of de spoorlijn er wel moest komen. De conclusie van de onderzoekscommissie was positief. De spoorlijn werd gebouwd. De verwachting is nu dat de Betuwelijn ongeveer vijf miljard euro gaat kosten.