Eurlings rapporteur Turkije

De Nederlandse christen-democratische europarlementariër Camiel Eurlings wordt rapporteur voor het Europees Parlement over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. In die functie zal hij het rapport opstellen op basis waarvan het europarlement eind dit jaar moet besluiten over het beginnen van de besprekingen met Turkije.

Met de benoeming van Eurlings wordt het politiek beladen debat over Turkije een nog meer Nederlandse aangelegenheid. Als tijdelijk voorzitter van de Europese Unie zal Nederland in december de discussie moeten leiden tussen de regeringsleiders van de EU-lidstaten over de vraag of onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU kunnen beginnen. Daarnaast is de Nederlander Joost Lagendijk, die voor de Groenen in het Europees Parlement zit, voorzitter van de Turkije-delegatie, waarin Turkse en Europese volksvertegenwoordigers elkaar enkele malen per jaar ontmoeten.

Eurlings zei gisteren na zijn benoeming dat hij ,,zeer nauwgezet zal onderzoeken of Turkije aan de zogenaamde criteria van Kopenhagen voldoet''. Deze schrijven voor dat een land dat lid wil worden van de EU een volwaardige democratie en een goed functionerende rechtsstaat moet zijn, de mensenrechten moet respecteren en over een competitieve markteconomie moet beschikken. Als de onderhandelingen met Turkije uiteindelijk zijn afgerond, moet het europarlement zijn goedkeuring hechten aan de toetreding.