Conflict Kamer over levensloop

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wil dat de pensioenfondsen zich niet met de aankomende levensloopregeling gaan bezighouden. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil dit juist wel mogelijk maken. Er is wel overeenstemming tussen Kamer en minister over het streven om de pensioenfondsen financieel weer op orde te krijgen door de pensioenfondsen zelf met een code te laten komen.

Dat bleek vanochtend in een Kamerdebat met minister De Geus. ,,Pensioenfondsen voeren regelingen uit met een verplicht karakter, terwijl de levensloopregeling een vrijwillig en individueel karakter heeft'' aldus De Geus. Volgens de minister is dit zo'n wezenlijk verschil dat de regeling niet op het terrein van de pensioenfondsen moet komen. ,,Anders is het verschil tussen pensioenfondsen en banken van de baan.'' Kamerlid Depla (PvdA) vindt de argumenten van de minister niet steekhoudend. Pensioenfondsen treffen nu ook al individuele overeenkomsten met werknemers. Volgens hem moet dit aan de onderhandelaars worden overgelaten. De Kamer dient (nog) geen motie in, maar wacht het debat over de VUT en de levensloopregeling af. Dit debat zal omstreeks november plaatsvinden.

Reden voor het onderzoek en de bijstelling van het beleggingsgedrag van pensioenfondsen, was het enorm gestegen bezit van aandelen en de risico's die dit met zich meebrengt. Nadat de fondsen in september 2000 op een voorlopig hoogtepunt van aandelenbezit waren gekomen, stortte de beurs in en waren de fondsen gedwongen hun premies flink te laten stijgen. De Geus laat nu eerst de fondsen en de vakbonden aan het woord om een goede code op te stellen waarin staat wat pensioenfondsen wel en niet mogen.