B en W positief over plan Fries Museum (Gerectificeerd)

Het plan voor een nieuw Fries Museum op het Wilhelminaplein (in de volksmond ,,Zaailand' genoemd), is haalbaar en moet verder worden uitgewerkt. Dat steld het college van B en W van Leeuwarden. B en W stellen de raad voor om 2,5 ton euro extra aan voorbereidingskosten beschikbaar te stellen. Eerder stak Leeuwarden hier al 4,8 ton in. De nieuwbouw maakt deel uit van het project ,,Nieuw Zaailand', dat in totaal 118 miljoen euro gaat kosten.

Het grote plein in het stadshart wordt heringericht en krijgt nieuwe winkels. Wijlen architect Abe Bonnema liet twee jaar geleden een legaat van 18 miljoen euro na aan het musembestuur voor nieuwbouw van het Fries Museum. Zijn voorwaarden waren dat het op het Zaailand moest komen en moest worden ontworpen door de Brabantse architect Hubert-Jan Henket en Bureau Bonnema. Voor het project wordt uit Europese- en rijkssubisie 51 miljoen verwacht, de exploitatie moet 51 miljoen opbrengen. Er resteert een bedrag van 29,5 miljoen, dat de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Fries Museum samen moeten opbrengen. Hoe de verdeling wordt is niet bekend. Het Fries Museum huist nu in monumentale panden aan de Tweebaksmarkt en voldoet volgens de directie niet. Zo is er geen grote tentoonstellingszaal, noch een audio- en educatieve ruimte. Henket maakte een voorlopig onderwerp van het museum: een groot vierkanten gebouw met veel glas. Het nieuwe museum moet in 2009 klaar zijn. De kosten ervan bedragen ongeveer 36 miljoen euro.

Rectificatie

Fries Museum

In het bericht B en W positief over plan Fries Museum (15 september, pagina 9) staat dat een nieuw Fries Museum uit overheidssubsidies 51 miljoen euro tegemoet wordt gezien. Dit moet 19 miljoen euro zijn.