Amsterdam wil meer inburgeren

De gemeente Amsterdam dreigt schade die ontstaat door de stagnatie bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het afgeven van verblijfsvergunningen op het ministerie van Justitie te verhalen. Volgens de Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb (Educatie en Inburgering) hebben Amsterdamse organisaties die zich bezighouden met het inburgeringsproces nu door de problemen bij de IND nauwelijks meer werk. De instroom van nieuwkomers in Amsterdam is inmiddels gezakt tot gemiddeld acht per week tegen 75 gemiddeld per week over vorig jaar. Het gaat om mensen die de asielprocedure al doorlopen hebben en alleen nog wachten op het papiertje van de IND.

Dat schrijft Aboutaleb in een vorige week verzonden brief aan minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). ,,Zo is het personeel van het Inburgeringsloket van het Register Amsterdam bij gebrek aan werk met andere taken belast, terwijl het Bureau Inburgerings Onderzoek van het ROC van Amsterdam een aantal weken de deuren heeft moeten sluiten'', schrijft Aboutaleb. Aan de andere kant komen nieuwkomers door de onbereikbaarheid van de IND bij deze instellingen informatie vragen over hun verblijfsvergunning en de start van hun inburgeringsprogramma.

De Nationale Ombudsman bekritiseerde in augustus het functioneren van de IND. Het jaar daarvoor had hij al kritiek geuit over de administratieve chaos bij de dienst. Minister Verdonk gaf in reactie daarop vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de problemen bij de IND bij het afgeven van verblijfsvergunningen veroorzaakt worden door automatiseringsproblemen. Dat komt omdat de taken van de Vreemdelingendienst naar de IND werden overgeheveld. Hierdoor bleven bijna 60.000 aanvragen langer liggen dan de wettelijke termijn van zes maanden.

In zijn brief vraagt Aboutaleb ,,radicale en effectieve'' maatregelen van de minister. Als dat niet gebeurt, zal Amsterdam de claims die ,,ketenpartners en nieuwkomers'' indienen bij de gemeente, op het ministerie verhalen.