ABN: stimuleer groen ondernemen

ABN Amro wil meer aandacht gaan geven aan duurzaam ondernemen. De bank zal intern meer gaan letten op het energieverbruik, maar ook meer duurzame aspecten meenemen bij financieringsbeslissingen van bijvoorbeeld tabaksondernemingen. Dit schrijft de bank in haar eerste duurzaamheidsverslag dat vandaag werd gepubliceerd.

In het verslag omschrijft ABN Amro de redenen voor de bank om niet in zee te gaan met een bedrijf. Zo financiert de bank bijvoorbeeld geen tabaksondernemingen die zich in hun marketing richten op minderjarigen of bij hun productie mensenrechten schenden. Ook kijkt het bedrijf bij de financiering in de olie- en gassector naar milieuaspecten en moet het aandeel van groene stroom in het verbruik van de Nederlandse kantoren stijgen tot 100 procent in 2005.

ABN Amro riep vandaag ook de regering op om het duurzaam ondernemen actiever te gaan stimuleren. Door de huidige terughoudende houding van Den Haag dreigen er ontwikkelingskansen voor de Nederlandse economie te blijven liggen, zo stelt de bank bij monde van een brief van de directeur-generaal voor risicomanagement Herman Mulder.

De bank roept de regering-Balkenende ook op het voorzitterschap van de Europese Unie te gebruiken om andere lidstaten te bewegen tot meer ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

Volgens Mulder is een duurzame ontwikkeling aantrekkelijk voor het bedrijfsleven omdat het leidt tot een betere marktpositie en een grotere waarde voor aandeelhouders. Nederlandse bedrijven zijn actief waar het op duurzaamheid aankomt, maar de overheid stelt zich volgens Mulder te terughoudend op in haar regulerende en faciliterende rol. ,,Door deze wat aarzelende houding van de overheid dreigen ontwikkelingskansen voor de Nederlandse economie te blijven liggen.''