Het nieuws van 15 september 2004

Passieve ketenpartners

Alle regelingen en convenanten van voetbalorganisaties en autoriteiten ten spijt hebben afgelopen zondag voetbalsupporters in Den Haag straffeloos gedurende de hele wedstrijd ADO Den Haag-Ajax racistische en beledigende spreekkoren kunnen aanheffen. Niemand durfde de wedstrijd te staken, de scheidsrechter niet, de voetbaltrainers niet, de stadionleiding niet en burgemeester Deetman niet. De autoriteiten ontdoken gezamenlijk hun verantwoordelijkheid en verwezen naar elkaar. De opgestelde convenanten maken dat mogelijk, omdat de verantwoordelijkheden op een onduidelijke manier zijn versplinterd tussen de verscheidene voetbalorganisaties en het veelkoppige wettige gezag. In navolging van het advies in het eindrapport van het Auditteam Voetbalvandalisme onder leiding van de voormalige staatssecretaris van sport Margo Vliegenthart, wordt een onwerkbaar onderscheid gemaakt tussen racistische en beledigende spreekkoren. Voor beledigingen zijn de voetbalorganisaties verantwoordelijk, racisme valt onder de politiedriehoek onder leiding van de burgemeester. Deze partijen moeten voortdurend overleg plegen. Zondag hoorden de vele autoriteiten alleen de spreekkoren die onder verantwoordelijkheid van de andere `ketenpartner' vielen, dus grepen ze niet in. In het laatste kwartier werd er harde muziek gedraaid en kon burgemeester Deetman of zijn vertegenwoordiger de racistische, antisemitische leuzen niet meer verstaan, dus is ook Deetman vrijgepleit. Maar de burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en dus ook verantwoordelijk voor het bestrijden van massaal geuite beledigingen.