VNG schort overleg over `zorgwet' op

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het overleg met de regering over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorlopig gestaakt. De wet zou over twee jaar in moeten gaan en de gemeenten zelf financieel verantwoordelijk maken voor de uitvoering van `lichtere' zorgtaken, zoals bijvoorbeeld de Bijstand. Het bestuur van de VNG besloot afgelopen donderdag dat ,,het hele pakket aan maatregelen van het kabinet'' niet acceptabel is, aldus een woordvoerder vanochtend.

De VNG zegt wel verantwoordelijkheid te willen nemen voor haar zorgtaken, maar meent dat gemeenten hier door andere kabinetsbesluiten geen geld voor hebben. Het streven van het kabinet `om de zorg en ondersteuning dichtbij mensen te regelen' en te vereenvoudigen krijgt dan ook steun van de gemeenten, maar nu vorige week in een brief van staatssecretaris Ross-Van Dorp (Welzijn, CDA) bleek dat de VNG alleen nog op details mag meepraten, wil de belangenvereniging een daad stellen. Om haar woorden kracht bij te zetten, vergadert ze op 22 oktober op het Malieveld. Tijdens deze buitengewone ledenvergadering zal besloten worden of en hoe de besprekingen verder gaan.

Aan de financiële dilemma's die de gemeenten parten spelen, liggen verschillende maatregelen ten grondslag. Zo dreigt het zogeheten gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) te worden afgeschaft. Ook kondigde minister Zalm (Financiën, VVD) eind augustus aan dat gemeenten die te veel bijdragen aan het begrotingstekort van Nederland, gekort zullen worden in hun inkomsten.