`Teruggave' fiscus wordt eenvoudiger

Belastingplichtigen die gebruikmaken van de voorlopige teruggaaf hoeven hun gegevens niet meer opnieuw op te geven aan de belastingdienst als hun situatie hetzelfde blijft. De fiscus keert automatisch het bedrag uit dat het voorgaande jaar aan voorlopige teruggaaf werd uitgekeerd.

Het gaat hierbij om twee miljoen mensen die bijvoorbeeld hun hypotheekrente aftrekken van hun belastbaar inkomen. Volgens de belastingdienst is gebleken dat van de drie miljoen belastingplichtigen die gebruikmaken van de teruggaaf, er twee miljoen elk jaar dezelfde gegevens doorgeven aan de fiscus. Eind oktober controleert de fiscus aan de hand van zijn eigen gegevens welke mensen in aanmerking komen voor een ongewijzigde teruggaaf. Uiterlijk op 23 december krijgen die belastingplichtigen een beschikking met daarin het geplande bedrag aan teruggaaf voor 2005.

Mensen die alsnog een wijziging willen aanbrengen in hun gegevens (bijvoorbeeld door een andere hypotheek of andere leaseauto) kunnen dat doorgeven aan de belastingdienst, via een formulier of digitaal. Mensen die hun voorlopige teruggaaf helemaal willen stopzetten kunnen een speciaal voor die gelegenheid in het leven geroepen 0800-nummer bellen en daar hun sofinummer intoetsen. De meest voorkomende redenen voor een teruggaaf zijn de algemene heffingskorting, de kinderkorting en de hypotheekrenteaftrek.

De gemiddelde teruggaaf bedraagt 200 euro per maand. Met de vereenvoudiging bespaart de belastingdienst enkele miljoenen euro's per jaar, voornamelijk aan porto op enveloppen en diskettes.