Spoedeisende hulp voldoet niet aan eisen

De kwaliteit van bijna alle afdelingen voor spoedeisende hulpverlening in Nederlandse ziekenhuizen is onvoldoende. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een gisteren verschenen rapport bekendgemaakt.

Er bestaan afdelingen waar volgens de inspectie ,,nauwelijks aan de meest basale voorwaarden voor verantwoorde zorg wordt voldaan''. Volgens de inspectie zijn in bijna alle ziekenhuizen onvoldoende artsen met de vereiste medische deskundigheid beschikbaar op de spoedeisende hulp. Op bijna geen enkele afdeling is 24 uur per dag een arts met minimaal twee jaar ziekenhuiservaring aanwezig, iets wat de inspectie ,,onaanvaardbaar'' noemt. Het is bijna altijd zo, schrijft de inspectie, dat ziekenhuizen pas afgestudeerde basisartsen of assisenten in opleiding zonder enige ervaring inzetten.

Het is voor het eerst dat de inspectie onderzoek doet naar spoedeisende hulpafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. De inspectie onderzocht alle 93 spoedeisende hulpafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen.

De inspectie heeft ook kritiek op de werkwijze. De eerste beoordeling van de urgentie van inkomende gevallen (de triage) gebeurt in de helft van de ziekenhuizen zonder triageprotocollen, hoewel dat volgens de regels wel zou moeten. Een goede triage is vooral bij ernstig zieke patiënten zeer belangrijk. Soms voeren portier, afdelingssecretaresse of receptioniste de triage uit, een volgens de inspectie ,,onverantwoorde'' handelswijze.

Op bijna een kwart van de onderzochte afdelingen is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het medisch handelen. Beoordelingscriteria voor zelfstandig functionerende arts-assistenten ontbreken. Zo blijft onduidelijk of iemand over de vereiste kwalificaties beschikt. Bij eenderde van de afdelingen krijgen patiënten geen arts te zien.

Aan artsen die op de afdelingen werken worden geen specifieke bekwaamheidseisen gesteld. De deskundigheid van artsen op de spoedeisende hulpverlening is ,,zeer wisselend''. In sommige situaties is de kwaliteit van de hulp daarmee ,,in belangrijke mate afhankelijk'' van verpleegkundigen. Volgens de inspectie moeten artsen op de afdelingen over specifieke kwalificaties beschikken. De inspectie vraagt het Centraal College Medische Specialismen daarom om spoedeisende-hulparts als een specialisme te erkennen.

Bijna alle afdelingen die beweren alle typen patiënten te kunnen stabiliseren, zijn daarvoor onvoldoende toegerust, of hebben hiervoor onvoldoende personeel. In de praktijk lossen ambulances dat op door bepaalde patiënten alleen naar bepaalde afdelingen te brengen.

De inspectie wil dat afdelingen alleen spoedeisende hulp aanbieden waarvoor ze daadwerkelijk zijn toegerust, of sluiten als ze onvoldoende bemand zijn. Afdelingen moeten daarvoor in niveau's worden opgedeeld.