Radongas fors beperken in bouw

Het ministerie van VROM en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen de komende tien jaar 1,7 miljoen extra besteden om de uitstoot van radon in woningen te beteugelen. Het ministerie heeft vandaag laten weten onder meer de ventilatie van de huizen te willen verbeteren. Het bedrijfsleven en de overheid hebben verder afgesproken dat de uitstoot van radongas uit de materialen niet verder zal toenemen. Het gas radon komt voor in kiezelbeton, dat gebruikt wordt in de constructie van woningen en andere gebouwen. De Gezondheidsraad schat dat jaarlijks ongeveer achthonderd gevallen van longkanker kunnen worden toegeschreven aan de uitstoot van radongas.