Mannen zijn geen heiligen

De redeneringen die Boff volgt om de maatschappelijke relevantie van de man te duiden zijn ridicuul en grof beledigend. Het is absurd om het besef van onvolmaaktheid, sterfelijkheid en beperktheid van het menselijk bestaan, exclusief toe te schrijven aan het bewustzijn van de man. Over het algemeen zijn het vooral mannen die pas op hoge leeftijd doordrongen raken van deze beperkingen van de mens. Het is duidelijk dat Boff de vrouw in het maatschappelijke verkeer minacht en de door vrouwen geleverde prestaties inferieur en maatschappelijk irrelevant vindt. Een kortzichtige en domme stellingname: juist de inbreng van `vrouwelijke' waarden (communicatie, streven naar concensus, planmatig- en procesgericht samenwerken) hebben tal van maatschappelijke en commerciële activiteiten de laatste decennia, doelmatiger en efficiënter gemaakt.

Mannelijke waarden zoals krachtmeting, vasthoudendheid, doelgerichtheid, kunnen van waarde zijn, maar alleen in het individuele leven en niet of nauwelijks in een maatschappelijke context. Mannelijke waarden leiden gelukkig meestal tot strakke zelfbeheersing, maar kunnen zich net zo goed ontwikkelen tot uiterst destructieve megalomane grootheidswaan. `Grote' leiders zoals Bush, Poetin en Saddam Hussein, zijn hiervan voorbeelden. Het zijn mannen die met een Rambo-achtige psychologie, wereldproblemen te lijf gaan, juist daar waar typisch vrouwelijke capaciteiten als opmerkzaamheid (veelal aangeduid met de naar mijn mening badinerende term `vrouwelijke intuïtie'), inleving en samenwerking eerste vereisten zijn.

Dat de vrouw ooit in het huishouden is beland, is meer een gevolg van een gebrek aan fysieke kracht, dan van een optimale benutting van haar capaciteiten. In vroeger tijden was er veel fysieke kracht nodig om loonarbeid te verrichten. Huishouden was zwaar, maar relatief licht werk. In onze kenniseconomie is veel van de zware arbeid verdwenen of verlicht door verregaande mechanisatie.

Voor huishoudelijke taken is echter nog steeds redelijk wat fysieke inspanning nodig. Daarom zou het goed zijn als mannen niet krampachtig vast blijven houden aan hun rol van `kostwinner', maar actief inspringen in het gat dat vrouwen hebben achtergelaten toen ze het huishouden als levensvervulling, massaal de rug toe hebben gekeerd.

Iddo de Goederen is grafisch vormgever.

    • Iddo de Goederen