Kamp uit scherpe kritiek op Turkije

De Turkse strijdkrachten moeten meer bevoegdheden afstaan aan democratisch verkozen politieke leiders. Deze waarschuwing heeft Nederlands hoogste militair, chef-defensiestaf Dick Berlijn, vanmorgen namens minister Kamp (Defensie) geuit op een congres met Turkse militairen in Ankara.

Generaal Berlijn stelde dat de chef van de Turkse militaire staf ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de minister van Defensie. Bovendien moet het Turkse parlement volledige zeggenschap krijgen over de defensiebegroting.

,,Voor wat betreft de relatie in een democratie tussen burgers en militairen, moeten de militairen genoegen nemen met een minder invloedrijke positie in de politiek'', aldus Berlijn. Hij stelde voorts dat op het Turkse ministerie van Defensie ambtenaren een prominentere plaats moeten krijgen in vergelijking met militairen. Berlijn: ,,Om het meer populair te zeggen: er moet een evenwicht tussen `pakken' en `uniformen' worden gevonden.''

Berlijn sprak overigens zijn waardering uit voor de talrijke hervormingen, die Turkije de laatste jaren al heeft doorgevoerd, ook ten aanzien van de positie van de militairen. De chef-defensiestaf nam de spreekbeurt in Ankara waar voor minister Kamp omdat deze druk bezig is met de voorbereidingen van informeel beraad van de EU-ministers van Defensie in Noordwijk later deze week.

Op een top in Brussel in juni drongen de leiders van de Europese Unie er bij Turkije op aan meer vaart te zetten achter hervormingen op dit terrein. De ondergeschiktheid van militairen aan politieke leiders vormt een belangrijk onderdeel van de zogeheten Kopenhagen-criteria. Onder Nederlands voorzitterschap zullen de EU-leiders in december bepalen of Turkije genoeg is hervormd om de onderhandelingen over toetreding tot de EU te kunnen openen.

Turkse generaals hebben sinds de stichting van Turkije na de Eerste Wereldoorlog een dominerende positie gehad in de politiek. Militairen beschouwden zichzelf als de hoeders van de Turkse staat.