Invoer van olie China stijgt met 40 procent

China heeft in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 40 procent meer olie geïmporteerd dan gedurende dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het officiële persbureau Nieuw China vandaag gemeld.

Ook andere cijfers lijken erop te wijzen dat China er maar moeilijk in slaagt om de economische groei voldoende af te remmen. Het hoge inflatiecijfer, dat in augustus net als in juli 5,3 procent bedroeg, duidt niet op een afkoeling, en ook een groei in de industriële produktie in augustus van 16 procent wijst op een nog steeds sterke economische groei.

De Engelstalige krant China Daily kwam vandaag met het bericht dat China volgens premier Wen Jiabao wel goed op weg is om de hoogte van de investeringen in vaste activa (onder meer in bouwprojecten en wegenaanleg) terug te dringen. Wen hecht belang aan het afremmen van die investeringen, omdat hij dat ziet als een belangrijk middel om te komen tot een afkoeling van de Chinese economie. Die groei beliep in de eerste helft van dit jaar 9.7 procent, veel hoger dan de geplande groei voor het hele jaar van 7 procent. De regering heeft de banken dan ook opgedragen om minder makkelijk krediet te verstrekken. Dat moet er voor zorgen dat het aantal speculatieve investeringen in grote bouwprojecten terugloopt.

De groei in de investeringen in vaste activa stegen in de maand augustus toch nog met 26,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee groeien de investeringen wel minder snel dan in de maand juli, toen er sprake was van een toename van 32,2 procent.

Sommige waarnemers speculeren erop dat China zal overgaan tot een renteverhoging, iets waarvoor de overheid tot nu toe is teruggeschrokken. Dit mede omdat de meeste leningen aangevraagd worden door plaatselijke overheden, die zich daarbij weinig gelegen laten liggen aan rentetarieven, en die zich nauwelijks verplicht voelen om de leningen terug te betalen. Daardoor beloopt het aantal slechte leningen bij de Chinese staatsbanken volgens een recente inschatting door kredietbeoordelaar Standard & Poor's inmiddels zo'n 45 procent.

Premier Wen Jiabao stelde gisteren dat de uiteindelijke bedoeling van deze ronde van macro-economische controles een wijziging van de economische structuur is, en een hervorming van ongezonde systemen en mechanismen.

Daarom wil hij niet alle sectoren gelijk behandelen. Zo investeert de regering juist meer in landbouw, terwijl investeringen in oververhitte sectoren als staal, aluminium en cement worden ontmoedigd.

    • Garrie van Pinxteren