Haast met Turkije is slecht voor de EU 5

Een referendum over de toetreding van Turkije zal leiden tot uitsluiting van Turkije tot de Europese Unie. De voorstellen van Van Aartsen om de bevolking te overtuigen voorafgaand aan het referendum, bijvoorbeeld dat met Turkije keihard onderhandeld is, klinken sympathiek, maar ook hij weet, dat bestaande culturele sentimenten de overhand zullen krijgen. Uit een aantal onderzoeken, in verschillende landen gedaan, blijkt dat de meerderheid van de Europese bevolking niet positief staat tegenover een toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Uit een opiniepeiling van Maurice de Hond, blijkt dat 57 procent van de Nederlanders tegen een toetreding van Turkije tot de Europese Unie is. De situatie in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannië is niet veel beter.

Wat tevens opmerkelijk is, is dat ruim zeventig miljoen mensen uit het overwegend islamitische land willen inburgeren in onze West-Europese samenleving. Een land dat zich wil committeren aan de uitgangspunten van de Europese grondwet en bereid is daarvoor inspanningen te plegen, mag niet uitgesloten worden op basis van culturele en historische sentimenten. Bij andere landen die zijn toegetreden tot de Europese Unie heeft de VVD niet gepleit voor een referendum. Argumenten die Van Aartsen aanvoert over de spanningen tussen de politici en de bevolking betreffende de toetreding van Turkije, zijn daarom niet consistent. De opstelling van de VVD zal dankbaar gebruikt worden door tegenstanders in Turkije die niets zien in de toetreding.

Als de VVD, zoals Van Aartsen zegt, een brug wil slaan, dan moet hij vooral investeren in Turkije dat zich op overtuigende wijze moet ontwikkelen tot een democratische rechtsstaat.

    • Zeki Arslan