Haast met Turkije is slecht voor de EU 4

Op de opiniepagina (NRC Handelsblad, 10 september) maakt VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zich zorgen over onze verhouding tot de VS en de heer Van Aartsen over onze verhouding tot Turkije. We zouden ons zorgen moeten maken over onze verhouding tot Rusland. De Kaukasus, dat de grens vormt tussen Rusland en Turkije, is een belangrijk conflictgebied; dat mogen we niet overlaten aan Turkije en de VS.

Als we overwegen om Turkije in de EU te halen, dan zouden we ook de toetreding van Rusland moeten bepleiten. Hiervoor zijn tal van argumenten die niet voor Turkije gelden: de meeste Russen wonen in geografisch Europa; Rusland is een goeddeels christelijke natie; Rusland zoekt al sinds de zeventiende eeuw (Peter de Grote) aansluiting bij Europa; de Russische literatuur, muziek en wetenschap horen al eeuwenlang tot de Europese cultuur; vijf EU-landen plus Noorwegen grenzen aan (een stukje) Rusland.

    • F.W. Steutel