Haast met Turkije is slecht voor de EU 3

Europa zal een open, kosmopolitische samenleving worden wanneer Turkije lid wordt van Europa. Dit menen twee belangrijke vertegenwoordigers van de Onafhankelijke Commissie voor Turkije (Opiniepagina, 6 september). Ik zie niet in hoe Europa met de toevoeging van een niet-open, niet-kosmopolitische cultuur opener en kosmopolitischer kan worden. Wij zijn in Europa geen `christelijke club', maar een club die juist dankzij de aanwezigheid van veel óngelovigen zeer open en kosmopolitisch is geworden, in die zin dat aan een grote diversiteit aan ideeën, leefstijlen én geloven ruimte geboden wordt. We moeten ernaar streven dit in Europa zo te houden.

Verder zal volgens de auteurs de toetreding van Turkije ,,een krachtig antwoord'' zijn dat ,,vooral in de islamitische wereld zeer duidelijk zal worden gehoord''. Hier klinkt angst in door, angst voor het geloof waaraan Europa, als het aan de Onafhankelijke Commissie lag, nu juist veel ruimte moet gaan bieden.

Voorts zou Europa, zoals vaker wordt gehoord, bij het niet spoedig starten van de onderhandelingen ,,politieke toezeggingen verzaken en daarmee haar geloofwaardigheid in de wereld ernstig schaden''. Dit hoeft echter helemaal geen probleem te zijn. Immers, Europa zelf is nog steeds on speaking terms met de ongeloofwaardige Verenigde Staten.

De overige argumenten voor lidmaatschap van Turkije bestaan uit niet meer dan grove slagen in de lucht over zeer onvoorspelbare zaken, zoals de ,,te verwachten opbloei van de Turkse economie'' (ook als Turkije een aan een maximum gebonden bedrag aan EU-geld krijgt?), waardoor ,,ongeveer 2,7 miljoen immigranten'' te verwachten zijn. Deze immigranten zouden wij hard nodig hebben om onze vergrijzing te ondervangen. Echter, als het werkelijk nodig zou zijn kunnen wij toch alsnog niet-Europeanen toelaten? Dat hebben we de afgelopen decennia ook gedaan.

    • J. Heemskerk