Haast met Turkije is slecht voor de EU 2

Na opneming van Turkije grenst Europa aan een islamitisch achterland onder leiding van een dominante, zelfbewuste geestelijkheid. Deze handelt wereldwijd naar een `grondwet' die heilig is, maar die ook stoelt op een wezenlijk andere grondslag dan van Europa met zijn zelfstandig verantwoordelijke individu als drager van markteconomie, democratie en rechtsstaat.

Eenmaal lid van de Europese Unie is Turkije niet in staat om het hoofd te bieden aan een te verwachten enthousiaste islamitische immigratie vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dat is niet in het belang van Europa, maar al helemaal niet in het belang van de islam. Ook al staan onze werelden nog ver van elkaar, op gepaste afstand hebben christendom en islam elkaar, ook in Europa, veel te zeggen (en nog meer te vragen). De Europese instituties bieden daarvoor alle ruimte zolang zij, net als de koran, niet worden misbruikt

Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie mag kort duren, maar haast is de zekerste weg naar mislukking, met Europa opnieuw als kind van een niet tijdig gecontroleerde etnische rekening.

De Europese Unie heeft doeltreffende middelen om Turkije ongeforceerd te integreren door het op vele gebieden (economie, wetenschap, toerisme, sport) bij te staan in de wereldlijke en, later ook, in de geestelijke emancipatie, die onmisbaar zijn om een deel te worden van Europa.

Het is zeker ook in het belang van Europa zich daarvoor in te zetten, maar voor onderhandelen over toetreden van Turkije tot Europa is Turkije nu niet rijp en Europa nog verre van klaar.

    • Mr. R. van Liefland