Haast met Turkije is slecht voor de EU 1

Ik kon mijn ogen niet geloven. De VVD zou een referendum over Turkije gewenst achten? De VVD, die altijd tegen een referendum is? Alleen voor zaken van groot belang met een langdurig gevolg als een Europese grondwet is een volksuitspraak nodig. Is de toelating van Turkije zo'n belangrijke zaak? In mijn ogen niet.

Wat wel een referendum rechtvaardigt, is de vraag waar de Europese Unie moet ophouden: blijft die beperkt tot Europa of gaat die haar naam verloochenen en zich buiten Europa uitbreiden? Houdt Europa op bij de Bosporus? In mijn ogen wel. Houdt Europa op bij de Oeral? Laat ik maar niet proberen daar een antwoord op te geven. Maar dat Turkije uit acht eeuwen veroveringsoorlogen nog een bruggenhoofd ten westen van de Bosporus heeft overgehouden, maakt het nog niet tot een Europees land. Dat Turkije vanwege zijn militair-strategische ligging een bondgenoot binnen de NAVO is maakt het ook nog niet tot een Europees land. Als Europa zich dan toch gaat uitbreiden buiten zijn eigen grenzen dan heeft Israël meer gemeen met Europa dan Turkije. En als Turkije dan mee zou mogen doen waarom dan niet Egypte? Of Georgië met zijn westerse presidentsvrouw? Of Tunesië? Nee, laten wij eerst eens nadenken over de grenzen van Europa.