Fiscale vooraftrek

Belastingplichtigen die gebruikmaken van de voorlopige teruggaaf hoeven de Belastingdienst hiervoor niet meer jaarlijks gegevens te verstrekken als hun situatie hetzelfde blijft. De fiscus kent dan automatisch dezelfde teruggaaf toe.

13