EU noemt Turkse wet `stap terug'

Europa heeft Turkije gisteren van verschillende kanten gewaarschuwd geen wet te aan te nemen die overspel strafbaar stelt. Die zou overleg over toetreding van Turkije tot de Europese Unie kunnen bemoeilijken.

Als het voorstel van de regering in Ankara om overspel strafbaar te stellen inderdaad wet wordt, kan dat van invloed zijn op de besluitvorming van de Europese Unie over eventuele toetreding van Turkije, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw gisteren tijdens een pauze van een overleg met zijn EU-collega's in Brussel. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Barnier, bestempelde het voorstel als ,,een stap terug''.

Eerder die dag was vanuit de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, al opgemerkt dat het Turkse kabinetsplan om overspel strafbaar te stellen tot ,,verwarring'' zal leiden. ,,Dit kan de opvattingen over de Turkse toetreding beïnvloeden'', aldus een woordvoerder.

De Europese Commissie wil op 6 oktober een rapport presenteren waarin de vraag aan de orde komt of met Turkije onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen beginnen. In dit rapport wordt een oordeel geveld over de voortgang die Turkije heeft gemaakt op terreinen als de democratie, rechtsstaat, mensenrechten en markteconomie. Deze zogeheten Kopenhagen-criteria zijn bepalend voor de vraag of de gesprekken met Turkije zullen worden geopend. De regeringsleiders van de Europese Unie zullen hierover in december een definitief besluit moeten nemen.

De overspel-regeling maakt onderdeel uit van een herziening van de Turkse strafwet die juist is bedoeld om deze in overeenstemming te brengen met de eisen van Europa. Een oude overspelwet werd zes jaar geleden op last van het Turkse hooggerechtshof ingetrokken, omdat die wet voornamelijk tegen vrouwen werd gebruikt en daarmee tot ongelijkheid zou leiden. De vice-voorzitter van de regerende Gerechtigheid- en Ontwikkelingspartij (AKP) zei gisteren in een reactie op de in Europa ontstane commotie, dat de wet juist is bedoeld om kwetsbare vrouwen te beschermen.

Volgens fractievoorzitter Hans-Gert Pöttering van de christen-democratische en conservatieve EVP (Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europees Parlement) is inmiddels een kleine meerderheid van zijn groepering voor het starten van onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU. De EVP is al jaren zwaar verdeeld over dit vraagstuk.