Couperus

De nieuwe-ledenborrel van een literair dispuut. Na een korte kennismaking begint zij, tweedejaars farmacie, uitvoerig over Louis Couperus te spreken. ,,Prachtig!''

Slik. Ik, vierdejaars Nederlands, heb geen letter van hem gelezen, laat staan een hele roman. Maar ik zeg niks. Ik knik als ik moet knikken. Ik neem een slok bier als ik moet antwoorden. En dat een half uur lang. Het werkt: in haar enthousiasme heeft ze niks in de gaten.

Op de terugweg ren ik, nog net voor sluitingstijd, de universiteitsbibliotheek binnen. Vijf minuten later sta ik weer buiten. Drie romans van Couperus liggen als lood in mijn tas.

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • Nick ter Wal