Brinkhorst wil windenergie met molens op zee

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) zal nog dit jaar met staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat, VVD) het kabinet voorstellen om grootschalige windmolenparken in zee toe te staan. Daarmee komt een eind aan een moratorium van anderhalf jaar.

Brinkhorst maakte dit gisteren bekend tijdens een bijeenkomst over duurzame energie in Amsterdam. Ontwikkeling van duurzame energie is een van de keuzes die het kabinet voor de komende jaren maakt, zo zal volgens bronnen rond het kabinet blijken uit de troonrede van volgende week dinsdag.

De ontwikkeling van windenergie heeft de afgelopen periode stilgelegen, vooral wegens de gevolgen voor trekvogels en de `horizonvervuiling' die optreedt bij de bouw van grote parken. Nieuwe wetgeving was nodig, ook al wegens Europese richtlijnen.

Het is de bedoeling van de energiebedrijven om in 2020 met de windparken in zee 6.000 megawatt elektriciteit op te wekken, voldoende voor de elektriciteitsbehoefte van zes miljoen huishoudens per jaar. In de afgelopen tijd is goedkeuring gegeven aan twee projecten voor de kust bij IJmuiden en Egmond aan Zee, die een gezamenlijke capaciteit van 220 megawatt zullen hebben. Op land staat momenteel voor 1.000 megawatt aan windmolens opgesteld. Dat is samen goed voor 3 tot 5 procent van de Nederlandse elektriciteitsproductie. De EU wil het aandeel duurzame elektriciteit per 2010 op 9 procent krijgen.

Tegen het park bij Egmond, waar 36 molens moeten komen, loopt nog een bezwaarprocedure bij de Raad van State, aangespannen door de Stichting Duinbehoud. De stichting eist dat de windmolens zo ver uit de kust worden gebouwd dat ze niet zichtbaar zijn vanaf het strand. Ook moeten Shell en Nuon, die het park gaan bouwen, maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat vogels niet te pletter vliegen tegen de wieken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken ligt het park twaalf kilometer uit de kust en is het uitsluitend bij helder weer enkele dagen per jaar vanaf de kust te zien.

Nog onduidelijk is of de Tweede Kamer toestemming geeft voor molenparken op zee. CDA en VVD willen eerst een overzicht van de kosten en opbrengsten. ,,Brinkhorst praat voor zijn beurt'', zegt energiewoordvoerder Hessels (CDA). ,,Laat hij eerst met cijfers komen waarin staat hoeveel subsidie naar die parken moet.'' Deskundigen zeggen dat windenergie steeds efficiënter wordt. Volgens G. van Kuik, hoogleraar windenergie aan de TU Delft, worden de molens steeds krachtiger. ,,Windenergie kan bijna tegen dezelfde kostprijs worden opgewekt als energie uit centrales.''