Belliot kort kunstsector met 2,9 procent (Gerectificeerd)

Alle Amsterdamse kunstinstellingen moeten de komende vier jaar 2,9 procent van hun budget inleveren. Dat blijkt uit het Kunstenplan 2005-2008 van de Amsterdamse wethouder van Cultuur, Hannah Belliot.

Het opleggen van deze generieke korting, waarvan alleen het Amsterdams Historisch Museum is uitgezonderd, levert 1,8 miljoen euro op. Het hanteren van de `kaasschaaf' is noodzakelijk omdat Belliot afwijkt van de adviezen van de Amsterdamse Kunstraad en voor een bedrag van twee miljoen euro aanvragen alsnog positief honoreert. Carré en het fotomuseum FOAM krijgen toch subsidie.

In het vanmiddag gepresenteerde Kunstenplan, dat een onderdeel is van de totale Amsterdamse kunstbegroting van 87,5 miljoen euro, doet Belliot (PvdA) verder voorstellen voor de meerjarige subsidiëring van 110 Amsterdamse culturele instellingen. Voor de periode 2005-2008 gaat het om de verdeling van 74 miljoen euro per jaar, vier miljoen minder dan het huidige budget van 78 miljoen.

Instellingen kunnen nog tegen de plannen in beroep gaan tijdens hoorzittingen op 29 en 30 september. De definitieve besluitvorming vindt half december plaats in de gemeenteraad.

Ondanks negatieve beoordelingen door de Kunstraad wil Belliot de subsidies voortzetten van Carré (1,1 miljoen euro), het fotomuseum FOAM (512 duizend euro), Imagine IC - 'centrum voor identiteit, cultuur en migratie' - uit Zuidoost (266 duizend euro) en het Handtheater voor doven en slechthorenden (15 duizend euro). Het multiculturele theater Cosmic, dat zijn onderkomen aan de Nes verruilt voor de Westergasfabriek, krijgt 250.000 euro extra subsidie voor de nieuwe huisvesting.

Instellingen die wat Belliot betreft geen subsidie meer krijgen zijn de Artotheek Oost, Felix Meritis, Kamermuziek Amsterdam, Kulsan, Studio West/De Meervaart en de amateurgezelschappen Kabinet en Toetssteen. Daarnaast wordt een aantal instellingen, waaronder het Verzetsmuseum, het Maria Austria Instituut en de Melkweg, voor een lager bedrag in het kunstenplan opgenomen dan waartoe was geadviseerd. Grootste slachtoffer is het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Belliot neemt niet alleen de door de Kunstraad geadviseerde bezuiniging van 1,75 miljoen euro over, maar rekent ook de verminderde inkomsten uit de Rijksbijdrage voor beeldende kunst (1,2 miljoen euro) door aan het AFK, dat zijn budget daardoor met een kleine drie miljoen euro ziet teruglopen tot 4,5 miljoen euro.

De wethouder reserveert niet vier miljoen, zoals eerder aangekondigd, maar 2,7 miljoen euro uit het Kunstenplan voor eigen beleid. Ze wil twee miljoen euro per jaar besteden aan cultuureducatie op basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Daartoe moet een programma kunst en cultuur in het curriculum van basisscholen en het vmbo worden opgenomen. Er zal een expertisecentrum in het leven worden geroepen dat scholen ondersteunt en dat programma's en leermethodes aanbiedt. Belangrijke spelers in dit nieuwe centrum zijn Kunstweb, een netwerk op het gebied van kunsteducatie, en de Amsterdamse Muziekschool. Het is de bedoeling dat in 2005 gestart wordt met vier pilot-projecten op scholen in Oud-Zuid, Zuidoost, Bos & Lommer en Oud-West.

Rectificatie

Artoteek Oost

In het artikel Belliot kort kunstsector met 2,9 procent (14 september, pagina 9) staat dat de Amsterdamse Artoteek Oost een van de instellingen is die geen subsidie meer krijgt. De subsidiëring van de artotheek blijft echter gehandhaafd. De afwijzing van cultuurwethouder Hannah Belliot betreft een subsidieaanvraag voor educatieve projecten.