`Belemmer bedrijven niet in groei'

De voorzichtige groei van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is het laatste kwartaal gestagneerd. Bedrijven zijn positief gestemd over de Nederlandse economie, maar pessimistisch over de eigen omzet.

Dat blijkt uit een onderzoek dat ondernemingsvereniging MKB Nederland vandaag bekendmaakte.

Volgens voorzitter Loek Hermans bedreigt de hoeveelheid maatregelen van het kabinet het economisch herstel. ,,Voor herstel is vertrouwen nodig. Onzekerheid over de maatregelen wreekt zich bij dat herstel.''

De helft van de MKB-ondernemers denkt nu dat de Nederlandse economie er goed voorstaat, veel minder dan de ruim 80 procent van voor de recessie. Meer bedrijven zagen de orders aantrekken, van 48 procent in het vorige kwartaal naar 51 procent nu, maar minder bedrijven, 41 procent, verwachten dit jaar een hogere omzet te behalen. Dat komt volgens de bedrijven door de hevige prijsconcurrentie. De kleine en middelgrote bedrijven blijven wel onverminderd bereid te investeren, maar vooral in vervanging van bestaande bedrijfsmiddelen om efficiënter te werken, niet in uitbreiding van de capaciteit. Dat geldt vooral in de sectoren die voor hun omzet vooral afhankelijk zijn van de Nederlandse markt, zoals de bouw, detailhandel, horeca en toerisme. Die hebben last van het achterblijvende consumentenvertrouwen, en zijn duidelijk minder positief over hun omzet dan bedrijven in industrie, groothandel en dienstverlening. In de sectoren industrie en groothandel wordt de groei vooral verwacht van toenemende exportmogelijkheden.

Volgens Hermans moet het kabinet, dat hij verwijt gepreoccupeerd te zijn met de overheidsfinanciën, het herstel in de binnenlandse economie herstellen. ,,Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het eigen huishoudboekje, maar ook op de stabiliteit en groei van de nationale economie.'' Dat kan vooral door maatregelen te nemen die het MKB, verantwoordelijk voor bijna de helft van het aantal banen in de particuliere sector, te ondersteunen. Daarbij gaat het vooral om maatregelen die de arbeidskosten omlaag brengen, omdat die kosten voor kleine bedrijven relatief zwaar wegen. ,,Arbeidskosten zijn ons grootste probleem'', zegt Hermans, en voegt eraan toe dat de verlaging daarvan voor het MKB meer effect heeft dan het verlagen van de vennootschapsbelasting. Dat komt volgens hem vooral ten goede aan grote bedrijven. Hij pleit vooral voor vermindering van de administratieve lasten van arbeid en verlaging van de loonbelasting. ,,Ik pleit niet voor overschrijding van het Stabiliteitspact, maar voor een betere keuze.''