Ziekenfondspatiënten minder naar de tandarts

Een kwart van de ziekenfondsverzekerden verwacht zelf minder vaak naar de tandarts te gaan, nu de halfjaarlijkse controle uit het ziekenfonds is geschrapt. Bijna vijf procent zal zich helemaal niet meer laten controleren. Het gaat in totaal om drie miljoen verzekerden. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Universiteit van Tilburg in opdracht van de Geassocieerde Pers Diensten heeft uitgevoerd.

Per 1 januari 2004 krijgen ziekenfondspatiënten de tandartscontrole niet meer vergoed. Volgens de onderzoekers lijken vooral ziekenfondspatiënten met een lager inkomen of een lagere opleiding het controlebezoek aan hun tandarts te laten schieten. Tweederde van de ziekenfondsverzekerden gaat even vaak voor controle naar de tandarts als voor het afschaffen van de ziekenfondsvergoeding.

Hoogleraar en onderzoeker Henk Garretsen benadrukt dat de onderzoekers de toekomstverwachtingen van de ondervraagden hebben gepeild. ,,Een deel van de ondervraagden zal als puntje bij paaltje komt, toch naar de tandarts gaan.'' Het onderzoek wijst ook uit dat één miljoen mensen, zeven procent van alle verzekerden, soms medische behandelingen of medicatie vanwege de kosten achterwege laat.

Onderzoekers vroegen ruim 2.500 Nederlanders naar het aanbod en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder Nederlandssprekenden van zestien jaar en ouder. Allochtonen zijn daardoor in het onderzoek ondervertegenwoordigd, zegt Garretsen.

Vijftien procent van de ondervraagden of hun familie heeft de afgelopen twee jaar slechte ervaringen in de gezondheidszorg opgedaan. Het gaat dan voornamelijk om verkeerde diagnoses, lange wachttijden, of het gevoel niet serieus genomen te worden. Volgens het onderzoek heeft 63% van de Nederlanders weinig vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg. Alternatieve geneeswijzen genieten nog minder vertrouwen: 86% heeft zeer weinig vertrouwen in alternatieve genezers die geen arts zijn.