Veel migranten naar Sicilië en Lampedusa

Bijna duizend bootvluchtelingen hebben dit weekeinde de kust van Sicilië bereikt. Op Lampedusa, ten zuiden van Sicilië, kwam zaterdagnacht een boot aan met 478 immigranten, allemaal mannen.

De druk op de opvangcentra op Sicilië liep zo hoog op dat de autoriteiten besloten om in Siracuse honderd migranten vrij te laten met de sommering het land binnen vijf dagen te verlaten.

Op Lampedusa zaten gisteren 900 migranten in een centrum dat maar 190 personen kan opvangen. De hele dag is druk gebeld met andere opvangcentra in de hoop daar plaats te vinden voor de toegestroomde migranten. Maar de autoriteiten sluiten niet uit dat ze opnieuw mensen moeten laten gaan.

In een poging meer landingen van vissersbootjes met illegalen te voorkomen, heeft de marine haar opsporingsactiviteiten op zee uitgebreid. Gisteren is een boot met 400 bootvluchtelingen tegengehouden en teruggestuurd naar Tunesië.

Dit jaar zijn al 12.500 bootvluchtelingen aan land gekomen in Italië. In heel 2003 waren dat er 14.331. Op 8 augustus zijn 28 illegale immigranten van honger en dorst omgekomen tijdens hun overtocht die tien dagen had geduurd.

De gebeurtenissen van de laatste dagen roepen vraagtekens op over het effect van de ontmoeting die de Italiaanse premier Silvio Berlusconi op 25 augustus heeft gehad met de Libische leider Moammar Gaddafi. Toen beloofde Gaddafi dat Lampedusa niet meer zou worden overspoeld door illegale bootvluchtelingen. In juli 2003 bereikten beide landen ook al een akkoord dat zes maanden goed leek te functioneren. Maar deze zomer is het aantal landingen weer fors toegenomen.

In Libië zouden twee miljoen Afrikanen wachten op een enkeltje Europa dat volgens hen de weg naar een betere toekomst biedt. Er is Italië alles aan gelegen om dat te voorkomen. Gaddafi gebruikt van zijn kant de vluchtelingen om financiële steun te vergaren, verlichting van het economische embargo te bewerkstelligen en zijn politieke rehabilitatie in de wereld voort te zetten.

Het akkoord van jongstleden augustus, waarover sinds juli 2003 wordt onderhandeld, omvat onder meer het beschikbaar stellen van patrouilleboten, vliegtuigen en jeeps waarmee de kustgebieden van Libië beter kunnen worden gecontroleerd. De komende weken wordt het verder ingevuld. Half oktober spreken de vijf grootste EU-landen, waaronder Italië en Spanje, in Florence over beteugeling van illegale immigratie in Zuid-Europa.

Tijdens deze minitop komt ook het omstreden voorstel aan de orde van de Italiaanse minister van Europese Zaken, Rocco Buttiglione, om in Noord-Afrika speciale kampen van de Europese Unie in te richten voor de opvang van migranten die naar Europa willen. Buttiglione wordt begin november de nieuwe Europees Commissaris voor Justitie en Binnenlands Beleid. Hij zei onlangs voorstander te zijn van een proef met zo'n opvangkamp in Libië.