Stellingen

Het is ongepast dat instellingen ten algemenen nutte, zoals archieven en musea , die (vrijwel ) geheel worden bekostigd uit de publieke middelen, (hoge) bedragen eisen als publicatierechten voor afbeeldingen die veelal door particulieren zijn geschonken met het doel deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Te meer, omdat auteurs en uitgevers hierdoor gewongen worden subidies aan te vragen bij publieke fondsen.

J. Schutten, Rijksuniversiteit Groningen

Een uitgebreid dankwoord in een proefschrift zegt niets over de kwaliteiten van de promovendus, een beknopt niets over diens dankbaarheid.

K.M Vermeulen, Rijksuniversiteit Groningen

De onderwijzer wijst de weg naar boven.

Dirk van Miert, Universiteit van Amsterdam

Het mkaat neit uit in wklee vlogodre de lteters in een wrood saatn, het eigne wat bleganijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse ptaals saatn.

Franciska van Lune, Rijksuniversiteit Groningen