Poolse top tegen herstelbetalingen

De regering en president van Polen zijn tegen het eisen van herstelbetalingen aan Duitsland, voor tijdens de oorlog geleden schade. Het Poolse parlement, de Sejm, riep de regering vrijdag zonder één tegenstem in een motie op om alsnog werk te maken van zulke herstelbetalingen.

In Duitsland is verontwaardigd gereageerd op de Poolse motie die door sommige media een ,,provocatie'' is genoemd. Polens ambassadeur in Berlijn verklaarde zaterdag dat zijn regering de kwestie van herstelbetalingen als ,,gesloten'' beschouwt. President Aleksander Kwasniewski zei in Financial Times Deutschland dat het geruzie over claims op termijn een bedreiging kan worden voor het verenigde Europa.

Premier Marek Belka is tegen herstelbetalingen, maar toonde dit weekeinde wel begrip voor de motie van het parlement, die hij ,,een defensieve reactie'' noemde op eerdere claims van Duitse zijde. ,,Wij zijn deze spiraal niet begonnen'', aldus Belka.

Duitse belangenverenigingen van zogenaamde Vertriebenen eisen via de rechter bezittingen terug die als gevolg van de oorlog zijn kwijtgeraakt. Na de oorlog verloor Polen gebieden in het oosten aan de Sovjet-Unie. Ter compensatie kreeg het delen van het toenmalige Duitsland. De daar woonachtige Duitsers werden `verhuisd'.

In Polen is weinig begrip voor het Duitse oorlogsleed. Tijdens de oorlog kwamen zes miljoen Poolse burgers om, van wie de helft joden. Warschau werd door de nazi's volledig in de as gelegd. In 1953 sloot het toen communistische Polen een verdrag met Oost-Duitsland, waarin het `vrijwillig' afzag van herstelbetalingen.

Berlijn stelt zich op het standpunt dat de claims van Vertriebenen afkomstig zijn van individuele burgers. Het kan hier weinig aan kan doen. Bondskanselier Gerhard Schröder beloofde vorig maand wel dat zijn regering Polen juridisch zal bijstaan bij het bestrijden van zulke claims.

Verschillende Poolse parlementariërs hebben dit weekeinde verklaard dat ze de Duitse omgang met dit probleem tot nu toe benedenmaats vinden. De motie van vrijdag moet volgens hen een echte reactie losmaken. ,,Het was vooral de bedoeling om de Duitse publieke opinie op de hoogte te brengen'', aldus Marek Borowski, van de kleine socialistische partij SDPL.