Miljoenen voor armoede Antillen

Nederland stelt ruim 28 miljoen euro extra beschikbaar aan de Antillen voor armoedebestrijding en rechtshandhaving. Daarvan is 11,5 miljoen euro bestemd voor sociale dienstplicht voor werkloze jongeren.

6