Democratische partijen verliezen in Hongkong

Bij de parlementsverkiezingen in Hongkong hebben pro-democratische partijen verloren. Zij behaalden 25 van de zestig zetels, drie meer dan bij de vorige verkiezingen, maar onvoldoende voor een meerderheid. De Pekinggezinde partijen behielden hun 34 zetels, het aantal onafhankelijke kandidaten liep terug van vier naar één.

De uitslag is verrassend, omdat de Hongkongse bevolking deze keer niet 24, maar dertig van de parlementsleden rechtstreeks mocht kiezen. De democratische partijen hadden gedacht dat die zes nieuwe zetels vrijwel geheel naar hen zouden gaan, maar vijf gingen juist naar de Peking-gezinde partijen. De andere dertig zetels in het parlement worden ingevuld door vertegenwoordigers van belangen- en beroepsgroepen die over het algemeen op de hand van Peking zijn.

De pro-democratische partijen spreken van onregelmatigheden bij de verkiezingen, en in een aantal districten zijn de stemmen opnieuw geteld. Zo zouden stembussen illegaal zijn geopend. Sommige werden voortijdig opengemaakt, waarbij de inhoud soms voorlopig op tafels werd neergelegd. Ook zouden er stembussen zijn gebruikt zonder officieel zegel. Bij verschillende stembureau's zouden de wachttijden te lang zijn geweest.

Volgens verklaringen van de Hongkongse overheid gebeurde dat vooral omdat de stemlokalen de record hoeveelheid kiezers niet kon verwerken. Met ruim 55 procent was de opkomst groter dan ooit tevoren. Ook waren de stembiljetten in sommige districten uitzonderlijk groot door het rijke aanbod aan kandidaten. De stembussen raakten daarmee voortijdig vol, en de stemlokalen zouden daarom noodoplossingen hebben moeten treffen.

Het onverwacht grote aantal pro Peking-stemmers valt te verklaren uit de wens tot stabiliteit en economische voorspoed. Als de democraten een meerderheid in het parlement zouden krijgen, dan zou het gebied al snel moeilijk bestuurbaar worden. Het parlement heeft geen wetgevende macht, maar het kan wel de plannen van de Pekinggezinde regering wegstemmen, iets waar vooral Peking grote angst voor heeft. Toch blijkt uit de verkiezingen ook dat de Hongkongse bevolking in meerderheid wel degelijk democratisch gezind is. Als niet dertig, maar alle zestig zetels rechtstreeks verkiesbaar zouden zijn, dan zouden de democraten nu een ruime meerderheid in het parlement hebben behaald. Peking heeft eerder dit jaar een volledige democratie, met rechtstreekse verkiezing van alle parlementszetels en van Hongkongs hoogste leider, voorlopig uitgesloten.